چرخه رشد مو

تاریخ ارسال :۱۸ آبان ۱۳۹۴
همه انسان ها با تعداد ثابت فولیکول مو در سطح پوست سر متولد می شوند. مو ها حدود یک سانتیمتر در هر ماه رشد می کنند که این فاز رشد، آناژن نامیده می شود و حدود 2 تا 8 سال به طول می انجامد. پس از آناژن دیگر موها رشد نمیکند و وارد فاز مرگ می شوند که فاز کاتاژن نامیده می شود و 2 تا 4 هفته طول می کشد. فاز تلوژن که فاز استراحت موهاست و حدود سه ماه طول می کشد. پس از فاز تلوژن موها مجددا وارد فاز اناژن می شوند و این چرخه در طول زندگی بارها و بارها تکرار می شود.
همه انسان ها با تعداد ثابت فولیکول مو در سطح پوست سر متولد می شوند. مو ها حدود یک سانتیمتر در هر ماه رشد می کنند که این فاز رشد، آناژن نامیده می شود و حدود 2 تا 8 سال به طول می انجامد. پس از آناژن دیگر موها رشد نمیکند و وارد فاز مرگ می شوند که فاز کاتاژن نامیده می شود و  2 تا 4 هفته طول می کشد. فاز تلوژن که فاز استراحت موهاست و حدود سه ماه طول می کشد. پس از فاز تلوژن موها مجددا وارد فاز آناژن می شوند و این چرخه در طول زندگی بارها و بارها تکرار می شود.
 
هر کدام از این فازها با توجه به سن ،شرایط تغذیه، فاکتورهای هورمونی و عوامل فیزیولوژیک و پاتولوژیک بدن می تواند تغییر کند .
 
1- مرحله ی آناژن یا فاز رشد مو ( 2-8 سال):
 
مرحله ی فعال مو است که در طول آن، مو به شکلی منظم به حیات خود ادامه داده و رشد می کند. این مرحله، طولانی ترین مرحله ی حیات مو است که برای موهای روی سر چهار سال و برای موهای اطراف آن هفت سال طول می کشد. سلول های جوانه ای که دور پیاز مو قرار دارد، دائماً ماده ی سلولی می سازد که به مو امکان ادامه ی حیات و رشد را می دهد. به دنبال آن، تکثیر سلول های جوانه ای تغذیه کننده در عمق فولیکول مو متوقف می شود. در این حالت، مرحله ی فعال مو خاتمه یافته و مرحله ی دیگری که خیلی کوتاه تر است، شروع می شود.
 
2- مرحله ی کاتاژن یا فاز تحلیل ( 2-4 هفته ):
 
در عرض پانزده روز، پیاز مو که بر اثر توقف فعالیت سلول های جوانه ای، دیگر تغذیه نمی شود، با سرعت زیادی متحول شده و قسمت پاپی آن ناپدید می گردد. به عبارت دیگر، پیاز مو که تا آن زمان توخالی بود، پر می شود و به این ترتیب، خود را «کراتینیزه» و سخت می کند و به جسمی شاخی شکل تبدیل می شود. در این حالت، دیگر مو مرده است. به این ترتیب، فولیکول برای دفع موی مرده خود را جمع می کند و دراین مقطع، سومین مرحله حیات مو شروع می شود.
 
3- مرحله ی تلوژن یا فاز استراحت ( 2-4 ماه ):
 
مرحله ای است که حدود سه ماه (و گاهی اوقات کمتر) طول می کشد. در طول این مرحله، موی مرده در انتظار ریزش و بیرون رانده شدن توسط موی جدید است که او نیز در همان فولیکول می روید. دفع قطعی موی مرده، توسط کشش بر اثر شانه زدن یا شستشو تسهیل می شود .
 
 

چرخه رشد مو