صفحه اصلی / جزئیات نظر

Daniele Paciotti

Daniele Paciotti

"وقتی به عکس های قدیمی خودم قبل از درمان نگاه می کنم لبخند می زنم. چرا که با ریکاپیل رپید دیگر مشکل ریزش مو ندارم. "

من همیشه با موهام مشکل داشتم و احساس بدی نسبت به خودم داشتم. در شغل من که تجارت هست نمی توانستم در برابر مشتریانم به خوبی ظاهر شوم و کالای خود را بفروشم. پس از چند مدت و بعد از چند هفته استفاده از ریکاپیل رپید متوجه تغییر سریع و مفاید آن شدم. به طوری که هر روز شاهد بهبود مداوم موهای خود بودم. خیلی جالب بود. وقتی به عکس های قدیمی خودم قبل از درمان نگاه می کنم، لبخند می زنم. چرا که امروز با ریکاپیل رپید این مشکلات دیگر وجود ندارند.

نظر استفاده کنندگان