صفحه اصلی / جزئیات نظر

Grazia Tiritiello

Grazia Tiritiello

"وقتی به عکس های قدیمی خود نگاه می کنم و زندگی گذشته ام را به یاد می آورم، استفاده از اسپری ریکاپیل رپید را به همه توصیه می کنم "

پس از به دنیا آمدن فرزند دومم دچار ریزش موی قابل توجهی شدم. در قسمت جلوی سرم جاهای خالی موهایم را می دیدم و احساس خوبی نسبت به خودم نداشتم و با این مشکل نمی توانستم مانند قبل از خانه خارج شوم. استفاده از ریکاپیل رپید برایم آسان بود. کفی که بسیار سریع خشک می شد. وقتی به عکس های قدیمی خود نگاه می کنم و زندگی گذشته ام را به یاد می آورم، استفاده از اسپری ریکاپیل رپید را توصیه می کنم.

نظر استفاده کنندگان