صفحه اصلی / جزئیات نظر

رامین از گلستان

رامین از گلستان
رامین از گلستان:
مشکل موهای من ارثی بوده و ظرف مدت کوتاهی تمامی موهای سرم شروع به ریختن کرد این موضوع تاثیر بسیار بدی در روح و روان من ایجاد کرد.

رامین از گلستان: مشکل موهای من ارثی بوده وظرف مدت کوتاهی تمامی موهای سرم شروع به ریختن کرد، این موضوع تاثیر خیلی بدی در روح و روان من ایجاد کرد. به گونه ای که اعتماد به نفس خود را از دست دادم. در این مدت از محصولات بسیار زیادی جهت رفع این مشکل استفاده کردم ولی نتیجه مطلوبی کسب نکردم، تا اینکه با ریکاپیل رپید آشنا شدم و اثر گذاری و عملکرد سریع ریکاپیل رپید در مدت 3 ماه من را سخت شگفت زده کرد به دوستانی که مشکلی مشابه من دارند و از محصولات دیگر استفاده کرده اند توصیه میکنم با مصرف ریکاپیل رپید تفاوت را در میزان اثر بخشی مشاهده کنند.

نظر استفاده کنندگان