صفحه اصلی / جزئیات نظر

یوسف از کرج

یوسف از کرج

یوسف از کرج : به مرور زمان به دلیل استرس و مشغله کاری موهایم شروع به ریزش کرده ،کم پشت تر شده بود.

 

به مرور زمان به دلیل استرس و مشغله کاری موهایم شروع به ریزش کرده و کم پشت تر شده بود دیگر شادابی و طراوت گذشته را نداشت این مسئله سخت من را به فکر واداشت تا به دنبال چاره باشم تا اینکه یکی از دوستانم من را با ریکاپیل رپید آشنا کرد. با مصرف یک عدد تغییرات را در متعادل کردن ریزش و شادابی موهای خود دیدم و با مصرف دومین ریکاپیل رپید شاهد رویش مجدد موهایم شدم. به همین خاطر به دوستان توصیه میکنم امید خود را از دست نداده و ریکاپیل رپید را امتحان کنند.

نظر استفاده کنندگان