صفحه اصلی / جزئیات نظر

جوزف ، 57 ساله

جوزف ، 57 ساله

"بالاخره دیگرجلوی مشتری ها احساس ناراحتی نمی کردم و اعتماد به نفسم را مدیون ریکاپیل رپید هستم. "

از سن جوانی موهایم شروع به ریختن کرد و این مشکل همیشه باعث خجالت من جلوی همکاران و دوستانم می شد.تا وقتی که با ریکاپیل رپید آشنا شدم. با استفاده از اولین بطری متوجه نتایج باور نکردنی شدم و بهبود موهای من روز به روز بهتر می شد. خودتان قضاوت کنید. این من هستم قبل از اینکه از ریکاپیل استفاده کنم. قبل ازاینکه از ریکاپیل رپید استفاده کنم وقتی در اماکن عمومی بودم احساس خجالت می کردم اما الان با ریکاپیل احساس امنیت می کنم و دوباره اعتماد به نفسم را  در مورد ظاهرم به دست آوردم. 
 

نظر استفاده کنندگان