صفحه اصلی / جزئیات خبر

جزئیات خبر

تبلیغات محیطی ریکاپیل رپید  در 10 نقطه از شهر اراک

تبلیغات محیطی ریکاپیل رپید در 10 نقطه از شهر اراک

1) اراک ; میدان امام حسین 2) اراک ; دروازه تهران، روبه روی مصلی اراک
3) اراک; میدان راه آهن، انتهای خیابان خرم 4) اراک; باغ ملی
5) اراک; میدان شریعتی، ابتدای عباس آباد 6) اراک; انتهای خیابان ملک، خیابان شهید قدوسی
7) اراک ; میدان ولی عصر، ابتدای خیابان امام خمینی 8) اراک; هپکو، ابتدای فاز 1

9) اراک ; خیابان دانشگاه ، میدان نماز

 

10) اراک ; میدان حافظیه

 

نظر استفاده کنندگان