نظر دکتر عباس زمانیان متخصص پوست و مو در مورد فوم ریکاپیل رپید

تاریخ ارسال :۲۶ مهر ۱۳۹۴
یکی از بیماران من که ریزش مو شدیدی داشت پس از 5 ماه استفاده مداوم از فوم ریکاپیل رپید به نتیجه دلخواه رسید.

دکتر عباس زمانیان پزشک متخصص پوست و مو از پزشکان فعال در بیمارستان رسول اکرم (ص) می باشد.نظر ایشان در مورد فوم رویش مجدد ریکاپیل رپید به شرح ذیل می باشد: یکی از بیماران من که ریزش مو شدیدی داشت و با وجود استفاده از روش های مختلف نتیجه نگرفته بود،پس از 5 ماه استفاده مداوم از فوم ریکاپیل رپید نتیجه شگفت انگیزی به همراه داشته و فوم ریکاپیل رپید بر روی بیمار باعث رشد مجدد مو گردیده است.

نظر دکتر عباس زمانیان متخصص پوست و مو در مورد فوم ریکاپیل رپید